Formuláře ke stažení

Milí rodiče,
od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění,
ve kterém se m.j. upravuje legislativa týkající se očkování.
Nově tedy budete mít povinnost podepisovat informovaný souhlas s očkováním.
Prosím proto, abyste si tento formulář stáhli
a přinesli ke každému očkování již prostudovaný a podepsaný.

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování.doc
Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372-2011 Sb..doc
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.doc
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování.doc
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.doc
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.doc